പോസ്റ്റുകള്‍

ഗുരു

ഗുരു

സ്വര്‍ണ്ണമോതിരമരച്ചെടുത്തുടന്‍
ദീപമേറ്റി മടിമേലിരുത്തിയും
നാവിലാദ്യ ഹരിശ്രീ കുറിച്ചൊരെന്‍ 
വന്ദ്യനാം ഗുരുവിനാദ്യ വന്ദനം

പിച്ചവച്ചുടനെയക്ഷരങ്ങളാല്‍
കാടുനീക്കി മമ മാനസത്തിലേ
വിദ്യതന്നുലകമേ തുറന്നയെന്‍
വന്ദ്യരാം ഗുരുസമൂഹവന്ദനം

ധര്‍മ്മമായിടുമി സേവനങ്ങളാല്‍
ജ്ഞാനമാമമൃതമൂട്ടി നിത്യവും
ഭാവിതന്‍ പടവിലേറി മക്കളും
വന്ദ്യരായ ഗുരുവൃന്ദമേ സ്തുതി

പാരിലുള്ള മികവുറ്റ സേവനം
ധര്‍മ്മബോധമൊടു ചെയ്യുവാന്‍ സദാ
സര്‍വ്വമംഗളവുമേകിടാന്‍ ദിനം
കുമ്പിടുന്നു മമ ദേവിയംബികേ !

കൃത്യമായിവിടെയെന്നുമിങ്ങനേ
കൊച്ചുമക്കളിലനുഗ്രഹങ്ങളായ്
േ്രശാഭയേറുമൊരു ജീവിതത്തിനായ്
നേര്‍ന്നിടുന്നൂ മമ മംഗളങ്ങളും

                      *****

അച്ഛന്‍

ഇമേജ്
അച്ഛന്‍

കുഞ്ഞിന്‍റെ കണ്‍കളിലാദ്യം പതിഞ്ഞിടും
അമ്മിഞ്ഞയൂട്ടിയുറച്ചോരു തായ്മുഖം
അച്ഛന്റെ രൂപവുമാഴത്തിലായതില്‍
വൈകാതെതന്നെ പതിഞ്ഞിടുമേ നിജം

അമ്മിഞ്ഞയൊന്നുനുകര്‍ന്നൂ ദിനം ദിനം 
തായിന്‍ മനസ്സിനെതൊട്ടൊന്നറിഞ്ഞിടും
വാത്സല്യമായതു നോക്കന്നൊരച്ഛനേം 
കുഞ്ഞറിയുന്നിതു വൈകാതെതന്നെയായ്

കുഞ്ഞിനെയോര്‍ത്തിടുമമ്മയ്ക്കു കാണുമാ
ആധിക്കു പിന്നിലോരച്ഛന്റെ മാനസം
കണ്ടീടലാം ആ മോഹത്തിനാകുലം
അങ്ങോളം തീരാതെയാമുഖത്തിങ്കല്‍

ഈറ്റില്ലമതിലമ്മ പേറ്റുനോവറിയുമ്പോള്‍
അങ്ങിങ്ങുലാത്തിടുമച്ഛന്റെ ചിന്തകള്‍
വെന്തിട്ടൊരക്ഷമ നോട്ടത്തിലുള്ളതാം
വറ്റീവരണ്ട നടത്തത്തിലെത്തിടും

കുഞ്ഞിന്റയാദ്യ കരച്ചില്‍ നുകര്‍ന്നിടാന്‍
കാതോര്‍ത്തു നിന്നിടുമച്ഛന്റെ തേട്ടവും
പെട്ടന്നു കുഞ്ഞു കരഞ്ഞൊന്നു കേള്‍ക്കവേ
ദൈവമേയെന്നാ പിടച്ചിലും കാണാം

തായിന്റെ സ്‌നേഹമതാണല്ലോ പാരിതില്‍
തോരാതെ വാഴ്ത്തി വരുന്നുള്ളതേവരും
അച്ഛനുമുണ്ടൊരു വേവുന്ന മാനസം
എന്നുള്ള വസ്തുത കണ്ടില്ലയാരുമേ !

                        000000000000

അമ്മ

ഇമേജ്
അമ്മ


‘അമ്മ‘ യെന്ന പദമാണുപാരിതില്‍
പെണ്മതന്‍ സുകൃത നാമ ഭൂഷണം
അംഗനക്കനവു പൂര്‍ണ്ണമാവതും
അമ്മയായതിനുശേഷമാണതേ
കുറ്റമറ്റവളു പെറ്റെടുക്കണം
ത്യാഗിയായതിനു മാറിടേണമേ
ഒന്നു പെറ്റതിനു ശേഷമമ്മയായ്
പിന്നെ ദാരുണമവള്‍ക്കു ജീവിതം
പത്തു തായിനെ ലഭിക്കുമെങ്കിലും
പെറ്റ തായിനു സമാനമാകുമോ
ഭൂമിതന്നിലെ മികവുറ്റതാം വരം
അമ്മയെന്ന പദമെന്നതും നിജം
നന്മതന്നുടെയൊരര്‍ത്ഥമാണവള്‍
അമ്മയാകണമതൊന്നറിഞ്ഞിടാന്‍
ദൈവമായ് തൊഴുതു കുമ്പിടാന്‍ ദിനം
കണ്ണിനാല്‍ കഴിയുമമ്മതന്‍ മുഖം
ഓര്‍മ്മയില്‍ കരുതിയിന്നു ഞാനിതെന്‍
മാനസത്തിലതി മോദമായ് സദാ
ഭക്തിയോടെ മമ മാതൃ തൃപ്പദം 
തന്നിലായിനി സമര്‍പ്പണം ചെയ് വൂ

                      &&&&&

പ്രാര്‍ത്ഥന

പ്രാര്‍ത്ഥന

എന്തിനും ഏതിനും മുമ്പേ വണങ്ങിടാം
വിഘ്‌നങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കണേ വിഘ്‌നേശ്വരാ

വിദ്യയായ്, കാവ്യമായ് കനിയേണമെന്നില്‍ നീ
വാണി ! മനോഹരീ ! സരസ്വതിദേവി !

ലക്ഷ്മി കടാക്ഷങ്ങളെന്നില്‍ ചൊരിയണേ
നാരായണി ദേവി ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മി !

ദീര്‍ഘമംഗല്യമായെന്നില്‍ നിറയണേ
ലളിതേ ! ശിവേ !സുഭഗേ ! ശ്രീ പാര്‍വ്വതീ ! 

ആപത്തുകാലത്തു കൂടെ നടന്നെന്നെ
രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണേ ദര്‍ഗ്ഗേ ! മഹാകാളി !

വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും വേണ്ടപ്പോഴെന്നില്‍
തോന്നിച്ചീടേണമേ ശ്രീ മുരുകാ ഹരേ !

അശരണയായി ഞാന്‍ കേഴുന്ന നേരത്ത്
ശരണമായെത്തണമരുകിലയ്യപ്പാ !

വായുപുത്രാ ! എനിക്കാരോഗ്യമേകണേ
ജീവിച്ചിരിക്കുവാന്‍ ശക്തി നല്‌കേണമേ

ആയുസ്സുതീര്‍ന്നുഞാന്‍ ദേഹംവെടിഞ്ഞിടാന്‍
നേരത്തരുകിലുണ്ടാകണേ  ശ്രീ ശങ്കരാ !

സപ്തസ്വരാംബിക

ഇമേജ്
ഇന്നോളം മാനസ വാടിയില്‍ പൂത്തതാം
അക്ഷരപ്പൂവുകളത്രയുമാ മുന്നില്‍
എത്രയും ഭക്തിയാലര്‍പ്പിച്ചീടട്ടെ ഞാന്‍ 
ശാരദേ ! ഭാമിനി ! സപ്തസ്വരാംബികേ !

പുസ്തകം മാത്രമൊ ശസ്ത്രവും ഭക്തിയാല്‍
അംബുജേ നിന്നുടെ തൃപ്പാദത്തിങ്കലായ്
അര്‍പ്പിക്കാം മന്നിട നാഥയാം പങ്കജേ !
ശാരദേ ! ഭാമിനി സപ്തസ്വരാംബികേ !

നാദാംബികേ തവ നാമ മന്ത്രങ്ങളാല്‍
സര്‍വ്വവും കാന്തി കലര്‍ന്നൂ കൈവല്യമായ്
വന്നീടും വാണി ! മനോഹരീ ! സൗഭാഗ്യേ !
ശാരദേ ! ഭാമിനി ! സപ്തസ്വരാംബികേ !

ആത്മപ്രകാശിനി ! ദേവി ! മൂകാംബികേ !
വന്ദിതേ ! തായേ ! വരങ്ങളായ് വന്നീടാന്‍
നീ വേണം വാണി ! മഹേശ്വരീ ! അംബികേ !
ശാരദേ ! ഭാമിനി ! സപ്തസ്വരാംബികേ !

                            ***************

വെളിച്ചം

രാത്രിയിലംബരത്തില്‍ പൊഴിക്കും നിലാവിനാല്‍ കൂരിരുട്ടകലുന്നു, ധരയും തെളിയുന്നൂ വന്ദ്യരാം ഗുരുനാഥര്‍ ചൊരിയും പ്രഭയാലേ
മാനസം പൊരുള്‍ നേടി ധന്യമായ് മാറീടുന്നൂ അജ്ഞാനം മൂലം മനമിരുട്ടില്‍ തപിക്കുമ്പോള്‍
ജ്ഞാനമാം പ്രകാശത്താല്‍ തെളിയും, ശുഭം,ധന്യം! ആരോഗ്യപാലനത്തിലശ്രദ്ധ, വന്നീടുകില്‍
ദേഹവും ശോഷിച്ചങ്ങു തളരും പാരം,കഷ്ടം! ഏറിയ വരുമാനക്കൊഴുപ്പിന്നിരുട്ടാലെ
മാനവഹൃദയത്തില്‍ ക്രൂരത നിറയുന്നു. മൂഢത കൈവിട്ടങ്ങു മുന്നേറാന്‍ ശ്രമിക്ക നാം
നന്മതന്‍ ദീപമായി ധന്യരായ് വാഴാം പാരില്‍ പാരിതില്‍ മഹനീയ ജീവിതം നയിച്ചീടാന്‍
സ്നേഹത്തിന്‍ ദീപമേന്തി ദൈവത്തെ തൊഴുതീടാം

മഴഭാവങ്ങള്‍

മഴഭാവങ്ങള്‍
ഇടവപ്പാതി കാര്‍മുകില്‍ കീറി ഇടിയും മിന്നലും കാറ്റുമായി തകര്‍ത്തുപെയ്തു ദാഹമകറ്റാന്‍ മുടങ്ങാതെയെത്തും കാലവര്‍ഷം.
മിഥുനമായാല്‍ രാവും പകലും നിര്‍ദ്ദയമായങ്ങു നിന്നുപെയ്തു മനവഹൃത്തില്‍ ഭീതിനിറയ്ക്കും വെള്ളം പെരുക്കിടും പേമാരി
കര്‍ക്കടകത്തില്‍ കറുത്തിരുണ്ട് ഒളിഞ്ഞു വാനത്തുരുണ്ടുകൂടി കാര്‍മേഘക്കൂട്ടിലൊളിച്ചിരുന്നു കാറ്റില്‍ മറയും  കള്ളമഴ
ചിങ്ങംപിറന്നാല്‍ ചന്നംപിന്നം നൂലിഴപോലെ ഊര്‍ന്നിറങ്ങി പൂക്കളംമായ്ക്കാനോടിയെത്തും   സൂത്രക്കാരിയാം വികൃതിമാരി
കന്നിമാസത്തില്‍ അന്നനടയായ് കവിളിണയില്‍ നാണത്തോടെ ചാരത്തുവന്നെന്‍ ദീപമണച്ചു കുസൃതികാട്ടും കൗതുകമാരി
തുലാമായാല്‍ തുള്ളിക്കുതിച്ചു ചോലമരങ്ങളെ കാറ്റിലുലച്ചു പെരുമ്പറകൊട്ടി താണ്ടവമാടി പെയ്തൊഴിയും തുലാവര്‍ഷം
വൃശ്ചികം,ധനു,മകര മാസങ്ങള്‍