പോസ്റ്റുകള്‍

August, 2015 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

ഓണപ്പാട്ട്‌

ഇമേജ്

അമ്മക്കിളി

ഇമേജ്
മാമരക്കൊമ്പത്തു കൂടുകൂട്ടി സ്വപ്‌നത്തിലാറാടി വന്ന കിളി
കിനാവിന്റെ ലോകത്ത് പാറിപ്പറന്ന് ഒരുനാളാ കൂട്ടില്‍ മുട്ടയിട്ടു മുട്ട വിരിഞ്ഞ തന്‍ കുഞ്ഞിക്കിളികളെ ഓമനിച്ചെന്നുമാ അമ്മക്കിളി
എന്നും പോലന്നും മധുരം നുണഞ്ഞ് ഇര തേടി പോയി ദൂരെയവള്‍
തിരരകെ വന്നവള്‍ കണ്ട കാഴ്ച അയ്യയ്യോ ദുസ്സഹമായിപ്പോയി
കുഞ്ഞിക്കളികളേം കൂടിനേം നോക്കി കേണു കരഞ്ഞു പോയന്നവള്‍
കിടക്കുന്നിതാ തന്റെയോമനകള്‍ ജീവച്ഛവമായ് ചലിക്കാതെ താഴെ
മാമരക്കൊമ്പിനെ വെട്ടി താഴെയിട്ട് പോയൊരാ വേടന്‍ സ്മരിച്ചുവോ ആവോ
സാക്ഷാല്‍ക്കരിക്കാതെ പോയൊരാ സ്വപ്‌നവും ആ അമ്മക്കിളിയുടെ ദീനവിലാപവും
                           ***********