ശൂന്യത

എഴുതാനിരിക്കുന്ന നേരങ്ങളിലൊരു
ശൂന്യതവരുമെന്റെ തൂലികത്തുമ്പിലും

കര്‍ക്കിടകത്തിലെന്നറയും പുരയും
ശൂന്യമായ്കണ്ടതെന്നോര്‍മ്മയിലുണ്ട്

കൊയ്‌ത്തൊന്നുു കഴിയണം പിന്നെയാ
ശൂന്യത വീടിനെ വിട്ടകന്നീടണമെങ്കിന്‍

മാസത്തിന്നവസാനവാരമായാലൊരു
ശൂന്യതയെന്‍പണപ്പെട്ടിയിലുണ്ടാകും

ഒന്നാംതികിട്ടുന്ന ശംബളംകൊണ്ടാ
ശൂന്യതയൊക്കയും മാറിമറഞ്ഞിടും

വീടെന്ന സ്വപ്‌നം സത്യമായപ്പോഴും
ശൂന്യത തന്നെയാണാമാടപ്പെട്ടിയില്‍

പരീക്ഷയിലന്നാദ്യമായ് തോറ്റപ്പോള്‍
ശൂന്യതയാകെയെന്‍മാനസം വാട്ടി

തീമഴ വന്നാലും പ്രളയം വന്നാലും
ശൂന്യത വന്നു നിറയുമീ പാരില്‍

മക്കള്‍ക്കുമാംഗല്യമായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍
ശൂന്യത നിഴലിയ്ക്കും വീട്ടുമുററത്തും

നേത്രത്തിന്‍ കാഴ്ച മറയുന്നകാലം
ശൂന്യത വന്നു നിറഞ്ഞീടുമെങ്ങും

വേണ്ടപ്പെട്ടോരുടെ വിയോഗംമൂലം
ശൂന്യതയാലെന്റെ മാനസം വിങ്ങും.

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

കനല്‍പ്പൂവുകള്‍

ബാല്യകാലം