വിരഹം


ഒരു മാത്ര നേരില്‍ കണ്ടെങ്കിലെന്ന
ഹൃദയത്തിന്‍വിങ്ങലാണ് വിരഹം
നേരില്‍ കാണാനാകാതെ ഒറ്റപ്പെടുന്ന
മനസ്സിന്‍ പിടച്ചിലാണു വിരഹം
ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ കണ്ണില്‍ കിനിയും
നെഞ്ചിന്‍ ഈറമാണ് വിരഹം
കനവില്‍ മോഹങ്ങളായ് വിരിയും
കരളിന്‍ ദാഹമാണ് വിരഹം
മനസ്സിന്‍ തേടലാല്‍ ഉയര്‍ന്നുതാഴും
ഹൃദയമിടിപ്പിന്‍ താളമാണ് വിരഹം
ഇനിയെന്നു കാണാനാകും എന്ന
മനസ്സിന്‍ തേങ്ങലാണ് വിരഹം
അകലുകയാണു തനിച്ചാക്കിയിന്നു
മറയുകയാണെന്ന തോന്നലാണ് വിരഹം
അരുകിലിപ്പോള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍
എന്ന മോഹ മൗന മന്ത്രമാണ് വിരഹം
കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നവരെ കാണാതായ
കണ്ണിന്‍ തീവ്ര സങ്കടമാണ് വിരഹം
ആഴത്തിലുള്ള സ്‌നേഹങ്ങളൊക്കെയും
നല്‍കും ഒരുതരം വേദനയാണ് വിരഹം.

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

കനല്‍പ്പൂവുകള്‍

ബാല്യകാലം

മനോരഥം