പ്രാര്‍ത്ഥന

പ്രാര്‍ത്ഥന

എന്തിനും ഏതിനും മുമ്പേ വണങ്ങിടാം
വിഘ്‌നങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കണേ വിഘ്‌നേശ്വരാ

വിദ്യയായ്, കാവ്യമായ് കനിയേണമെന്നില്‍ നീ
വാണി ! മനോഹരീ ! സരസ്വതിദേവി !

ലക്ഷ്മി കടാക്ഷങ്ങളെന്നില്‍ ചൊരിയണേ
നാരായണി ദേവി ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മി !

ദീര്‍ഘമംഗല്യമായെന്നില്‍ നിറയണേ
ലളിതേ ! ശിവേ !സുഭഗേ ! ശ്രീ പാര്‍വ്വതീ ! 

ആപത്തുകാലത്തു കൂടെ നടന്നെന്നെ
രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണേ ദര്‍ഗ്ഗേ ! മഹാകാളി !

വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും വേണ്ടപ്പോഴെന്നില്‍
തോന്നിച്ചീടേണമേ ശ്രീ മുരുകാ ഹരേ !

അശരണയായി ഞാന്‍ കേഴുന്ന നേരത്ത്
ശരണമായെത്തണമരുകിലയ്യപ്പാ !

വായുപുത്രാ ! എനിക്കാരോഗ്യമേകണേ
ജീവിച്ചിരിക്കുവാന്‍ ശക്തി നല്‌കേണമേ

ആയുസ്സുതീര്‍ന്നുഞാന്‍ ദേഹംവെടിഞ്ഞിടാന്‍
നേരത്തരുകിലുണ്ടാകണേ  ശ്രീ ശങ്കരാ !

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

കനല്‍പ്പൂവുകള്‍

ബാല്യകാലം