ഉണ്ണിമോള്‍ക്കൊരു താരാട്ട്.

ഉണ്ണിമോള്‍ക്കൊരു താരാട്ട്.

ഉണ്ണിമോളെന്‍ പൊന്നുമോളാരിരോ
ആരീരാരീ...രാരാരിരോ
ജന്മ സാഫല്യമേ നീയുറങ്ങു
ഉണ്ണി വാവേ നീയുറങ്ങു

പട്ടുനൂല്‍ കൊണ്ടൊരു തൊട്ടില്‍കെട്ടി
എന്‍ ഹൃദയം മെത്തയാക്കി
പൂമെയ്യു നോവാതതില്‍ക്കിടത്തി
താരാട്ടു ഞാന്‍ പാടുമല്ലോ

നന്മതന്‍ മേടുകള്‍ നോക്കിവേണം
നിന്‍ പാദങ്ങള്‍ നീങ്ങീടുവാന്‍
നല്ലവളായി നീ വളരേണം
സര്‍വ്വരും വാഴ്ത്തീടണം

നിന്‍നേരെ നീളുന്ന കൈകള്‍ക്കെന്നും
കരുത്തറ്റു പോയീടുവാന്‍
വേണ്ടത്ര ശക്തിയുമാര്‍ജ്ജിക്കണം
കരുത്തുള്ള പെണ്ണാകണം

നിന്മെയ്യ് കണ്ടാരും കൊതിച്ചിടെണ്ടാ
വസ്ത്രം കൊണ്ടു മറയ്ക്കേണം
നിന്മനം ന്യായങ്ങള്‍ കണ്ടീടണം
കരമതില്‍ ചേര്‍ത്തീടണം.

ഇന്നാരിരോപാടി ഞാനുറക്കാം
നാളെ നിന്‍റെ  നന്മ ചൊല്ലാന്‍
മാലോകരെല്ലാരും പുകഴണം
സത്കീര്‍ത്തി പാടീടണം

നിന്‍ ജന്മ നാളിനെയമ്മയെന്നും
പുണ്യമായി കരുതട്ടെ
നിന്‍പേരിലഭിമാനമായെന്നും
അച്ഛന്‍ പാരില്‍ വാഴ്ന്നീടട്ടെ !

ഉണ്ണിവാവേ നീയുറങ്ങീടുവാന്‍
താരാട്ടു പാടാം ഞാനിന്നു
ജന്മസാഫല്യമേ നീയുറങ്ങു
ഉണ്ണീ മോളേ നീയുറങ്ങു

നല്ല സ്വപ്നം കണ്ടു നീയുറങ്ങി
ഉന്മേഷത്തോടുണര്‍ന്നീടു
നാളെനിന്‍ പാതയില്‍ നന്മചേരാന്‍
എന്നുമെന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍
ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

കനല്‍പ്പൂവുകള്‍

ബാല്യകാലം